ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

→ Soi cầu đẳng cấp – Vip – Số chuẩn!. Hạnh phúc của chúng tôi là mang những cầu đẹp nhất vip nhất đến để mang chiến thắng về cho anh em. Cam kết số đẹp!

⇒ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC – GIÁ 500.000 VNĐ

Θ Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00

Θ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Θ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Θ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
17/01/2020  Đầu 7– Đuôi 2 Ăn          Đầu 7
16/01/2020  Đầu 8– Đuôi 2 Ăn          Đầu 8– Đuôi 2
15/01/2020  Đầu 3– Đuôi 8 Miss
14/01/2020  Đầu 1– Đuôi 3 Miss
13/01/2020  Đầu 5– Đuôi 9 Miss
12/01/2020  Đầu 8– Đuôi 1 Ăn         Đầu 8
11/01/2020  Đầu 4– Đuôi 9 Miss
10/01/2020  Đầu 3– Đuôi 7 Miss
09/01/2020  Đầu 7– Đuôi 2 Ăn         Đầu 7
08/01/2020  Đầu 1– Đuôi 8 Miss
07/01/2020  Đầu 5– Đuôi 4 Ăn         Đầu 5– Đuôi 4
06/01/2020  Đầu 1– Đuôi 3 Ăn        Đầu 1
05/01/2020  Đầu 2– Đuôi 1 Ăn        Đầu 2– Đuôi 1
04/01/2020  Đầu 4– Đuôi 9 Ăn        Đầu 4– Đuôi 9
03/01/2020  Đầu 3– Đuôi 1 Miss
02/01/2020  Đầu 1– Đuôi 9 Miss
01/01/2020  Đầu 0– Đuôi 3 Ăn       Đầu 0
31/12/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Ăn       Đầu 0– Đuôi 8
30/12/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn       Đầu 8– Đuôi 8
29/12/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn       Đuôi 1
28/12/2019  Đầu 0– Đuôi 2 Ăn         Đầu 0
27/12/2019  Đầu 7– Đuôi 7 Ăn         Đầu 7– Đuôi 7
26/12/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn        Đầu 3
25/12/2019  Đầu 8– Đuôi 1 Ăn        Đầu 8
24/12/2019  Đầu 2– Đuôi 4 Ăn        Đầu 2
23/12/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Miss
22/12/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn       Đuôi 2
21/12/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Ăn       Đầu 4
20/12/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn       Đầu 8
19/12/2019  Đầu 8– Đuôi 1 Ăn       Đầu 8– Đuôi 1
18/12/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Ăn       Đầu 4– Đuôi 9
17/12/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn        Đầu 2
16/12/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Ăn        Đầu 6– Đuôi 8
15/12/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Miss
14/12/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn       Đầu 9
13/12/2019  Đầu 7– Đuôi 2 Ăn       Đầu 7
12/12/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn       Đầu 4
11/12/2019  Đầu 8– Đuôi 2 Ăn       Đầu 8
10/12/2019  Đầu 3– Đuôi 3 Ăn       Đầu 3– Đuôi 3
09/12/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn       Đuôi 6
08/12/2019  Đầu 7– Đuôi 2 Miss
07/12/2019  Đầu 3– Đuôi 3 Ăn       Đầu 3
06/12/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn       Đầu 3
05/12/2019  Đầu 7– Đuôi 1 Miss
04/12/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Miss
03/12/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn        Đuôi 7
02/12/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn       Đầu 9– Đuôi 7
01/12/2019  Đầu 8– Đuôi 7 Ăn       Đầu 8– Đuôi 7
30/11/2019  Đầu 9– Đuôi 0 Ăn       Đầu 9
29/11/2019  Đầu 2– Đuôi 4 Miss
28/11/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn       Đầu 3
27/11/2019  Đầu 5– Đuôi 2 Ăn       Đầu 5
26/11/2019  Đầu 3– Đuôi 6 Ăn       Đầu 3
25/11/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Ăn       Đầu 6– Đuôi 8
24/11/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Ăn       Đầu 4
23/11/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn       Đầu 3
22/11/2019  Đầu 7– Đuôi 3 Ăn       Đầu 7
21/11/2019  Đầu 1– Đuôi 5 Ăn       Đầu 1– Đuôi 5
20/11/2019  Đầu 5– Đuôi 9 Ăn      Đầu 5
19/11/2019  Đầu 4– Đuôi 2 Ăn      Đầu 4– Đuôi 2
18/11/2019  Đầu 0– Đuôi 1 Miss
17/11/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Miss
16/11/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn     Đầu 8
15/11/2019  Đầu 0– Đuôi 1 Ăn     Đầu 0
14/11/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Ăn     Đầu 5
13/11/2019  Đầu 1– Đuôi 8 Ăn     Đầu 1– Đuôi 8
12/11/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Ăn     Đầu 4
11/11/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn     Đầu 1
10/11/2019  Đầu 1– Đuôi 0 Ăn     Đầu 1– Đuôi 0
09/11/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Ăn     Đuôi 0
08/11/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Miss
07/11/2019  Đầu 1– Đuôi 4 Ăn     Đuôi 4
06/11/2019  Đầu 8– Đuôi 9 Ăn      Đầu 8
05/11/2019  Đầu 9– Đuôi 2 Ăn      Đầu 9
04/11/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn      Đầu 4– Đuôi 3
03/11/2019  Đầu 1– Đuôi 5 Ăn     Đầu 1
02/11/2019  Đầu 9– Đuôi 4 Ăn     Đầu 9– Đuôi 4
01/11/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Miss
31/10/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Ăn    Đầu 6
30/10/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn    Đầu 9
29/10/2019  Đầu 4– Đuôi 2 Ăn    Đầu 4– Đuôi 2
28/10/2019  Đầu 3– Đuôi 5 Ăn   Đầu 3
27/10/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Ăn   Đầu 1– Đuôi 6
26/10/2019  Đầu 5– Đuôi 8 Miss
25/10/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Miss
24/10/2019  Đầu 1– Đuôi 8 Miss
23/10/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn     Đầu 5- Đuôi 3
22/10/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Ăn    Đuôi 7
21/10/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
20/10/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Ăn   Đầu 4
19/10/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn   Đầu 9
18/10/2019  Đầu 9– Đuôi 6 Ăn   Đầu 9
17/10/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn   Đầu 6– Đuôi 1
16/10/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn   Đầu 4– Đuôi 1
15/10/2019  Đầu 3– Đuôi 5 Ăn   Đầu 3
14/10/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Miss
13/10/2019  Đầu 7– Đuôi 9 Miss
12/10/2019  Đầu 0– Đuôi 3 Ăn   Đầu 0
11/10/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Ăn   Đầu 6– Đuôi 8
10/10/2019  Đầu 4– Đuôi 2 Ăn   Đầu 4
09/10/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn   Đầu 8
08/10/2019  Đầu 0– Đuôi 3 Ăn   Đầu 0
07/10/2019  Đầu 0– Đuôi 0 Ăn   Đầu 0– Đuôi 0
06/10/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Miss
05/10/2019  Đầu 0– Đuôi 1 Miss
04/10/2019  Đầu 5– Đuôi 4 Ăn   Đầu 5
03/10/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn   Đầu 2
02/10/2019  Đầu 8– Đuôi 1 Ăn   Đầu 8– Đuôi 1
01/10/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Ăn   Đầu 1
30/09/2019  Đầu 3– Đuôi 9 Miss
29/09/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Ăn   Đầu 2
28/09/2019  Đầu 1– Đuôi 3 Ăn   Đầu 1
27/09/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn   Đầu 7– Đuôi 8
26/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Miss
25/09/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
24/09/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Ăn   Đầu 2
23/09/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn   Đầu 2– Đuôi 9
22/09/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn   Đuôi 4
21/09/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Miss
20/09/2019  Đầu 7– Đuôi 1 Ăn   Đầu 7
19/09/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Ăn   Đầu 2
18/09/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn   Đầu 4
17/09/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Miss
16/09/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn   Đầu 9– Đuôi 7
15/09/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn   Đuôi 3
14/09/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn   Đầu 4– Đuôi 3
13/09/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn   Đầu 8
12/09/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss
11/09/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn   Đầu 4– Đuôi 1
10/09/2019  Đầu 1– Đuôi 1 Ăn   Đầu 1– Đuôi 1
09/09/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn   Đầu 8
08/09/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Ăn   Đầu 6
07/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Ăn   Đầu 1– Đuôi 6
06/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Ăn   Đầu 1
05/09/2019  Đầu 5– Đuôi 1 Ăn   Đầu 5– Đuôi 1
04/09/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn    Đầu 8
03/09/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn    Đầu 5
02/09/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Miss
01/09/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn    Đầu 9– Đuôi 7
31/08/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn   Đầu 6
30/08/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn   Đầu 6
29/08/2019  Đầu 7– Đuôi 3 Ăn   Đầu 7– Đuôi 3
28/08/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Miss
27/08/2019  Đầu 6– Đuôi 8  Ăn  Đầu 6
26/08/2019  Đầu 6– Đuôi 3  Ăn  Đầu 6– Đuôi 3
25/08/2019  Đầu 7– Đuôi 1  Ăn Đuôi 1
24/08/2019  Đầu 6– Đuôi 5  Ăn  Đầu 6
23/08/2019  Đầu 4– Đuôi 5  Ăn  Đầu 4
22/08/2019  Đầu 9– Đuôi 1  Ăn  Đầu 9
21/08/2019  Đầu 3– Đuôi 7  Ăn  Đầu 3– Đuôi 7
20/08/2019  Đầu 6– Đuôi 2  Ăn  Đầu 6
19/08/2019  Đầu 8– Đuôi 9  Ăn  Đầu 8
18/08/2019  Đầu 1– Đuôi 1  Ăn  Đầu 1– Đuôi 1
17/08/2019  Đầu 9– Đuôi 3  Ăn  Đầu 9
16/08/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Miss
15/08/2019  Đầu 7– Đuôi 9  Ăn  Đầu 7
14/08/2019  Đầu 8– Đuôi 4  Ăn  Đầu 8– Đuôi 4
13/08/2019  Đầu 8– Đuôi 0  Ăn  Đầu 8
12/08/2019  Đầu 5– Đuôi 9  Ăn  Đầu 5– Đuôi 9
11/08/2019  Đầu 7– Đuôi 0  Ăn  Đầu 7
10/08/2019  Đầu 4– Đuôi 1  Ăn  Đầu 4
09/08/2019  Đầu 0– Đuôi 2  Ăn  Đầu 0– Đuôi 2
08/08/2019  Đầu 6– Đuôi 2  Ăn  Đầu 6– Đuôi 2
07/08/2019  Đầu 2– Đuôi 0  Ăn Đầu 2
06/08/2019  Đầu 4– Đuôi 8  Ăn Đầu 4– Đuôi 8
05/08/2019  Đầu 9– Đuôi 2  Ăn  Đầu 9
04/08/2019  Đầu 3– Đuôi 5  Ăn  Đầu 3
03/08/2019  Đầu 0– Đuôi 1 Miss
02/08/2019  Đầu 8– Đuôi 7  Ăn  Đầu 8
01/08/2019  Đầu 5– Đuôi 6  Ăn  Đầu 5– Đuôi 6
31/07/2019  Đầu 9– Đuôi 0  Ăn  Đầu 9– Đuôi 0
30/07/2019  Đầu 5– Đuôi 0  Ăn  Đầu 5
29/07/2019  Đầu 1– Đuôi 1  Ăn  Đầu 1
28/07/2019  Đầu 0– Đuôi 8  Ăn  Đầu 0– Đuôi 8
27/07/2019  Đầu 9– Đuôi 0  Ăn  Đầu 9
26/07/2019  Đầu 2– Đuôi 6  Ăn  Đầu 2
25/07/2019  Đầu 8– Đuôi 2  Ăn  Đầu 8– Đuôi 2
24/07/2019  Đầu 0– Đuôi 1  Ăn  Đuôi 1
23/07/2019  Đầu 2– Đuôi 5 Miss
22/07/2019  Đầu 9– Đuôi 1  Ăn  Đầu 9
21/07/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
20/07/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn  Đầu 0– Đuôi 5
19/07/2019  Đầu 4– Đuôi 2  Ăn  Đuôi 2
18/07/2019  Đầu 5– Đuôi 1 Miss
17/07/2019  Đầu 0– Đuôi 8  Ăn  Đầu 0
16/07/2019  Đầu 5– Đuôi 1  Ăn  Đầu 5
15/07/2019  Đầu 0– Đuôi 7  Ăn  Đầu 0– Đuôi 7
14/07/2019  Đầu 9– Đuôi 2  Ăn  Đuôi 2
13/07/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
12/07/2019  Đầu 1– Đuôi 9  Ăn  Đuôi 9
11/07/2019  Đầu 3– Đuôi 6  Ăn  Đuôi 6
10/07/2019  Đầu 6– Đuôi 0  Ăn   Đầu 6
09/07/2019  Đầu 9– Đuôi 3  Ăn   Đầu 9
08/07/2019  Đầu 9– Đuôi 8 Miss
07/07/2019  Đầu 0– Đuôi 5  Ăn   Đầu 0– Đuôi 5
06/07/2019  Đầu 9– Đuôi 5  Ăn   Đầu 9
05/07/2019  Đầu 3– Đuôi 1  Ăn   Đầu 3
04/07/2019  Đầu 2– Đuôi 6  Ăn   Đầu 2
03/07/2019  Đầu 8– Đuôi 8  Ăn   Đầu 8– Đuôi 8
02/07/2019  Đầu 7– Đuôi 5  Ăn   Đầu 7
01/07/2019  Đầu 8– Đuôi 1  Ăn   Đầu 8
30/06/2019  Đầu 2– Đuôi 3  Ăn   Đầu 2
29/06/2019  Đầu 3– Đuôi 4  Ăn   Đầu 3– Đuôi 4 
28/06/2019  Đầu 7– Đuôi 1  Ăn   Đầu 7
27/06/2019  Đầu 7– Đuôi 0  Ăn   Đầu 7
26/06/2019  Đầu 9– Đuôi 3  Ăn   Đầu 9
25/06/2019  Đầu 6– Đuôi 7  Ăn   Đầu 6
24/06/2019  Đầu 8– Đuôi 4  Ăn   Đầu 8– Đuôi 4 
23/06/2019  Đầu 5– Đuôi 5  Ăn  Đuôi 5
22/06/2019  Đầu 1– Đuôi 4  Ăn  Đuôi 4
21/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6  Ăn   Đầu 8– Đuôi 6
20/06/2019  Đầu 3– Đuôi 0  Ăn   Đầu 3
19/06/2019  Đầu 5– Đuôi 4  Ăn   Đầu 5
18/06/2019  Đầu 9– Đuôi 8  Ăn   Đầu 9– Đuôi 8
17/06/2019  Đầu 2– Đuôi 2 Miss
16/06/2019  Đầu 7– Đuôi 1  Ăn   Đầu 7
15/06/2019  Đầu 0– Đuôi 7  Ăn   Đầu 0
14/06/2019  Đầu 0– Đuôi 1  Ăn   Đầu 0– Đuôi 1
13/06/2019  Đầu 5– Đuôi 0  Ăn   Đầu 5
12/06/2019  Đầu 9– Đuôi 4  Ăn   Đầu 9
11/06/2019  Đầu 1– Đuôi 3  Ăn   Đầu 1
10/06/2019  Đầu 9– Đuôi 7  Ăn   Đầu 9– Đuôi 7
09/06/2019  Đầu 3– Đuôi 1  Ăn   Đầu 3
08/06/2019  Đầu 7– Đuôi 6  Ăn   Đầu 7
07/06/2019  Đầu 7– Đuôi 1  Ăn   Đầu 7
06/06/2019  Đầu 4– Đuôi 3  Ăn   Đầu 4
05/06/2019  Đầu 6– Đuôi 9  Ăn   Đầu 6
04/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6  Ăn   Đầu 8– Đuôi 6
03/06/2019  Đầu 7– Đuôi 2  Ăn   Đầu 7
02/06/2019  Đầu 5– Đuôi 3  Ăn   Đầu 5
01/06/2019  Đầu 9– Đuôi 2  Ăn   Đầu 9
31/05/2019  Đầu 0– Đuôi 5  Ăn   Đầu 0– Đuôi 5
30/05/2019  Đầu 2– Đuôi 5  Ăn   Đầu 2– Đuôi 5
29/05/2019  Đầu 4– Đuôi 6  Ăn   Đầu 4– Đuôi 6
28/05/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
27/05/2019  Đầu 4– Đuôi 9  Ăn   Đầu 4
26/05/2019  Đầu 6– Đuôi 2  Ăn   Đầu 6
25/05/2019  Đầu 3– Đuôi 3  Ăn   Đầu 3– Đuôi 3
24/05/2019  Đầu 6– Đuôi 7  Ăn   Đầu 6
23/05/2019  Đầu 8– Đuôi 3  Ăn   Đầu 8– Đuôi 3
22/05/2019  Đầu 3– Đuôi 5  Ăn   Đầu 3– Đuôi 5
21/05/2019  Đầu 3– Đuôi 6  Ăn  Đầu 3
20/05/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn   Đầu 6
19/05/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn  Đầu 1- Đuôi 2
18/05/2019  Đầu 0 Đuôi 4 Miss
17/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn  Đầu 3
16/05/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn   Đầu 3
15/05/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Ăn   Đầu 1
14/05/2019  Đầu 8– Đuôi 2 Ăn   Đầu 8- Đuôi 2
13/05/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn   Đuôi 8
12/05/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Miss
11/05/2019  Đầu 0– Đuôi 1 Ăn   Đầu 0
10/05/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Miss
09/05/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn   Đầu 5
08/05/2019  Đầu 2– Đuôi 6 Ăn   Đầu 2
07/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn   Đầu 3– Đuôi 0
06/05/2019  Đầu 5– Đuôi 2 Ăn   Đuôi 2
05/05/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn    Đầu 0
04/05/2019  Đầu 7– Đuôi 6 Ăn    Đầu 7
03/05/2019  Đầu 5– Đuôi 0 Ăn    Đầu 5- Đuôi 0
02/05/2019  Đầu 6– Đuôi 2 Ăn    Đầu 6
01/05/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn    Đầu 4
30/04/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn    Đầu 0
29/04/2019  Đầu 1– Đuôi 3 Ăn    Đầu 1
28/04/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn    Đầu 1- Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Ăn   Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Ăn    Đầu 0
25/04/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn    Đầu 8
24/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn    Đầu 2- Đuôi 9
23/04/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Ăn    Đầu 4
22/04/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn    Đầu 1
21/04/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn    Đầu 0
20/04/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn    Đầu 9- Đuôi 7
19/04/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Ăn   Đuôi 8
18/04/2019  Đầu 9– Đuôi 9 Ăn  Đầu 9– Đuôi 9
17/04/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn  Đầu 1– Đuôi 9
16/04/2019  Đầu 2– Đuôi 4 Ăn  Đầu 2
15/04/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn  Đầu 4– Đuôi 3
14/04/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
13/04/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn  Đầu 8
12/04/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Miss
11/04/2019  Đầu 7– Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn  Đầu 8
09/04/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Ăn  Đầu 6
08/04/2019  Đầu 1– Đuôi 0 Ăn  Đầu 1– Đuôi 0
07/04/2019  Đầu 7– Đuôi 4 Ăn  Đuôi 4
06/04/2019  Đầu 8– Đuôi 5 Ăn   Đầu 8
05/04/2019  Đầu 5– Đuôi 8 Ăn   Đầu 5– Đuôi 8
04/04/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Ăn  Đuôi 4
03/04/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Ăn   Đầu 3
02/04/2019  Đầu 9– Đuôi 5 Ăn   Đầu 9
01/04/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Ăn   Đầu 2

 

 

 

 

Copyright © 2020 Cầu Hôm nay đẹp – Tiền rơi Trúng Đầu!